Vælg en side

virksomhedskommunikation

Omdømme er altafgørende.

Hvilke forventninger har jeres interessenter til jer og hvad betyder det for jeres måde at gå ud i verden? 

Vi udvikler den strategiske ramme for jer og omsætter strategien til konkrete handlinger og omdømmeskabende dialog med jeres interessenter.

Stærk kommunikation handler oftest om at skære ind til den nødvendige prioritering af indsatser og interessenter, så ressourcer står mål med resultaterne.

VÆR RELEVANT.

At være relevant handler om at forstå samfundet omkring jer og strømningerne i det. Kommunikation er ikke raketvidenskab, men i praksis er det sværeste ofte at sikre en sammenhæng på tværs af interessenter og målsætninger.  

Det er i sammenhængskraften, vi er særligt stærke, fordi vi insisterer på, at vores indsats skal være funderet i jeres forretningsstrategi og indsigter. Sådan sikrer vi, at indsatsen leverer værdi.

–    Kommunikationsstrategi

–   Virksomhedsfortælling

–    Stakeholder mapping

–    Public Relations

–  Håndtering af opkøb og fusioner

–   Medie- og budskabstræning 

–   Årshjul og content til egne kanaler

–   CEO positionering